Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çadır Kurdum Düzlere
Yöresi:
Nevşehir/Ürgüp
Kaynak Kişi:
Refik Başaran
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Emin Aldemir
REPno:
4232