Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çakmağı Çak Çıramı Yandırmamışam
Yöresi:
Kerkük
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Banttan Yazıldı
Notaya Alan:
Salih Turhan
REPno:
4157