Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çamdan Sakız Akıyor
Yöresi:
Kahramanmaraş/Elbistan
Kaynak Kişi:
Özer Oruç
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
321