Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Akşam Olur Garanlığa Galırsın
Yöresi:
Sivas/Divriği
Kaynak Kişi:
Mehmet Yüzgeç
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
909