Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çarşambayı Sel Aldı
Yöresi:
Samsun/Çarşamba
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Nejat Buhara
Notaya Alan:
Nejat Buhara
REPno:
2040