Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çarşıya Vardım Erikten Aldım
Yöresi:
Kayseri
Kaynak Kişi:
Emin Aldemir
Derleyen:
Emin Aldemir
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
528