Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çatak Altından Çıktık Voltaya
Yöresi:
Giresun
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Sadi Yaver Ataman
Notaya Alan:
Adnan Ataman
REPno:
3680