Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çattılar Gazan Taşını
Yöresi:
Uşak
Kaynak Kişi:
İbilâk Mehmet
Derleyen:
Yüksel Ayhan
Notaya Alan:
Hale Gür
REPno:
4192