Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Akşamın Vakti Geçti
Yöresi:
Erzincan/Tercan
Kaynak Kişi:
Şakir Şener
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
125