Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çay (Kimin Ağrıyır Canı)
Yöresi:
Azerbaycan
Kaynak Kişi:
Z. Cabbarzâde / E. Sabitoğlu
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
1332