Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çay Aşağı İnerken
Yöresi:
Sivas/Gazi Köyü
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Yücel Paşmakçı
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
79