Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çaya İndim Durnaya
Yöresi:
Niğde
Kaynak Kişi:
Remzi Coşkun
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
357