Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çaya İndim Taşı Yok
Yöresi:
Sivas/Zara
Kaynak Kişi:
Halil Söyler
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
547