Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çayıra Serdim Halı
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Remzi Dane
Derleyen:
Remzi Dane
Notaya Alan:
Lütfü Ortakale
REPno:
3550