Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çayırım Çayırım Kuş Oldum Uçayırım
Yöresi:
Trabzon/Akçaabat
Kaynak Kişi:
Süreyya Davulcuoğlu
Derleyen:
Erkan Sürmen
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
REPno:
3268