Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çekirgem Uçar Gelir
Yöresi:
Eskişehir
Kaynak Kişi:
Hasan Çavuş
Derleyen:
Mustafa Hoşsu
Notaya Alan:
Mustafa Hoşsu
REPno:
1001