Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çekirgeyi Sürüverdim Yazıya
Yöresi:
Kırıkkale/Büyükavşar Köyü
Kaynak Kişi:
Şahin Özçim
Derleyen:
Burhan Gökalp
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
3816