Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çelik Pazarında Ufacık Taşlar
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Faruk Kaleli
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
466