Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çemberli Çargat Bala Zer Hanım
Yöresi:
Azerbaycan
Kaynak Kişi:
Huşeng Azeroğlu
Derleyen:
Şenel Önaldı
Notaya Alan:
Şenel Önaldı
REPno:
1513