Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çeşme Başında Yarimi Beklerim
Yöresi:
Rumeli
Kaynak Kişi:
Adem Bayraktar
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Behçet Bostan
REPno:
3513