Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Al Çuha Mavi Çuha
Yöresi:
Bayburt
Kaynak Kişi:
Zakir Peksert
Derleyen:
Neriman Tüfekçi
Notaya Alan:
Neriman Tüfekçi
REPno:
2254