Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çeşmeler Yaptırdım Altın Oluklu
Yöresi:
Eskişehir/Seyitgazi/Kırka
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Erkan Sürmen
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
REPno:
2480