Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çıksam Daylerin Başına
Yöresi:
Erzurum/Aşkale
Kaynak Kişi:
Ağa Taştan
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
1515