Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çıksana Selver'im Dam Dorasına
Yöresi:
Diyarbakır
Kaynak Kişi:
Ramazan Şenses
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
1542