Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çıktım Eşiğe Bugün
Yöresi:
Giresun
Kaynak Kişi:
Kadir Üstündağ
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
533