Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çıktım Kerpiç Duvara
Yöresi:
Rumeli/Selanik/Drama
Kaynak Kişi:
Bedia Yaltırık
Derleyen:
Hüseyin Yaltırık
Notaya Alan:
Hüseyin Yaltırık
REPno:
3290