Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çırahmada Taşm'olur
Yöresi:
Erzurum/Aşkale
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Muharrem Akkuş
Notaya Alan:
Muharrem Akkuş
REPno:
1505