Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Al Elma Soyulur Mu
Yöresi:
Nevşehir/Ürgüp
Kaynak Kişi:
F. Başaran-F. Altun
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Gürbüz Sapmaz
REPno:
4266