Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Arif Sağ
Derleyen:
Talip Özkan
Notaya Alan:
Talip Özkan
REPno:
88