Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çiçekten Harman Olmaz
Yöresi:
Malatya/Darende
Kaynak Kişi:
Nazmi Özalp
Derleyen:
Nazmi Özalp
Notaya Alan:
Nazmi Özalp
REPno:
3363