Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çifte Çifte Konaklarım
Yöresi:
Kastamonu
Kaynak Kişi:
Ahmet Cevdet Yazıcı
Derleyen:
Nurettin Çamlıdağ
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
1528