Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çiğdem Der Ki Ben Elâyım
Yöresi:
Şarkışla
Kaynak Kişi:
Âşık Veysel Şatıroğlu
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
297