Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çine Çayı Taşkın Olur
Yöresi:
Erzincan
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Banttan Yazıldı
Notaya Alan:
Mustafa Özgül
REPno:
3413