Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çitin Ucu Değirmi
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Şefik Torungil
Derleyen:
Mustafa Geceyatmaz
Notaya Alan:
Mustafa Geceyatmaz
REPno:
3795