Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Al Eyvanda Han Kalmadı
Yöresi:
Elazığ
Kaynak Kişi:
Yöre Ekibi
Derleyen:
Aliye Akkılıç
Notaya Alan:
Emin Aldemir
REPno:
3798