Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çoktan Beri Yollarını Gözlerim
Yöresi:
Erzincan/Tercan
Kaynak Kişi:
Âşık Davut Sulari
Derleyen:
Ali Ekber Çiçek
Notaya Alan:
Arif Sağ
REPno:
1502