Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Çorabın Enine Bak
Yöresi:
Kırşehir
Kaynak Kişi:
Çekiç Ali
Derleyen:
Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
1295