Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Al İpek Yeşil İpek
Yöresi:
Kerkük
Kaynak Kişi:
Tahsin Kerkükoğlu
Derleyen:
Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
1337