Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Al Kadifenin Topu
Yöresi:
Afyon/Dinar/Kozluca
Kaynak Kişi:
Emine Toplu
Derleyen:
İsmet Egeli
Notaya Alan:
İsmet Egeli
REPno:
2788