Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Al Kağıt Mavi Kağıt
Yöresi:
Ankara
Kaynak Kişi:
Yağcıoğlu Fehmi Efe
Derleyen:
Osman Özdenkçi
Notaya Alan:
Osman Özdenkçi
REPno:
1392