Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Al Kanlar İçinde Yatan Meleğim
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Ağa Keskin
Derleyen:
N. Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
REPno:
1342