Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Al Tavandan Belleri
Yöresi:
Ordu
Kaynak Kişi:
A. Özkan/İ. Kurtul
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
409