Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Al Yazmam Dalda Kaldı
Yöresi:
Muğla/Fethiye
Kaynak Kişi:
F. Yavuz/F. Yavuz
Derleyen:
M.Hoşsu/T.Özkan
Notaya Alan:
Talip Özkan
REPno:
2444