Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Dere Kenarında Taş Ben Olaydım
Yöresi:
Giresun/Şebinkarahisar
Kaynak Kişi:
Hasan Karakoç
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
1278