Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Al Yeşil Giymiş Allanır
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Faruk Kaleli
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
511