Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ala Boz Dumanlı Karlı Dereler
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Müslim Abay
Derleyen:
Yücel Paşmakçı
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
2085