Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Alıverin Dabancamı Doldurem
Yöresi:
Isparta-Barla
Kaynak Kişi:
Yalçın Özsoy
Derleyen:
Yalçın Özsoy
Notaya Alan:
A. Ataman
REPno:
381