Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ali Dağı Derler De Dağların Hası
Yöresi:
Rumeli/Kırcaali
Kaynak Kişi:
Hasan Rodoplu
Derleyen:
Nihat Kaya
Notaya Alan:
Nihat Kaya
REPno:
4379