Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ali Duvarı Deldi
Yöresi:
Hatay
Kaynak Kişi:
Sıdıka Şerbetçi
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4427