Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Açıl Ey Ömrümün Varı Bad-I Sabah Olmadan
Yöresi:
Orta Anadolu
Kaynak Kişi:
Ahmet Gazi Ayhan
Derleyen:
Banttan Yazıldı
Notaya Alan:
Sümer Ezgü
REPno:
3375